fbpx
Rådgivning2021-06-30T18:44:33+02:00

Rådgivning

Fra analyse til “klar til brug”

I forbindelse med indretning af en nyetableret eller en forandring i en eksisterende virksomhed er der meget, der skal analyseres og planlægges.
Dette kan i de fleste tilfælde give mange udfordringer for de medarbejdere, der skal foretage analyser af f.eks.:

  • Hvem planlægger hvad?
  • Hvem kan indrette lokalerne?
  • Hvad skal der bruges?
  • Hvad kan der fås?
  • Hvad koster det?
  • Skal vi selv montere og hvem fjerner det gamle inventar?
  • Hvad med belysningen?
  • Kan man gøre noget ved utilsigtet støj fra kollegaerne?
    – og en række andre ting.

Alle projekter hos folsted varetages professionelt fra start til slut.

Gør det du er bedst til

En virksomheds omkostninger i forbindelse med Folsteds rådgivning, vil i stedet være en investering der sagtens vil betale sig i forbindelse med de omkostninger der ellers vil fremkomme hvis virksomheden påtænker at gennemføre hele processen selv. Dermed undgås tillige unødig tidsforbrug, eventuelle ærgrelser og fejlinvesteringer, som virksomheden ellers kan risikere.

“Mennesker bruger i gennemsnit halvdelen
af deres vågne timer på arbejdspladsen.

Det er nødvendigt, at virksomheden tilgodeser
de menneskelige behov i indretningsløsningerne”.

Vi hjælper dig i hele processen!