Kontormøbler

Inventar – kontormøbler

Ved indretning af selve kontoret er forhold som lokalets størrelse, gangarealer, lyd- og lysforhold og antallet af medarbejdere faktorer der har en afgørende rolle i indretningsprocessen. Medarbejderes velbefindende og dermed lønsomheden for virksomheden er en faktor der er af afgørende men ofte overset betydning.

”Mennesker bruger i gennemsnit halvdelen af deres vågne timer på arbejdspladsen”

Møblernes funktioner og placering samt æstetik herunder farve- og materialevalg spiller dermed en særlig rolle. Hos folsted er det en æressag at foretage grundige indledende dialoger og analyser, for derved at finde frem til den optimale løsning. Hermed får virksomhedens beslutningstager(e) den optimale platform at træffe den bedste beslutning og dermed investering.

”Det er nødvendigt at virksomheden tilgodeser de menneskelige behov i indretningsløsningerne”

Hos folsted tilbyder vi indretningsforslag med 3D visualisering indeholdt bl.a. belysning- og evt. akustikdæmpende løsninger der giver mulighed for et optimalt beslutningsgrundlag før en beslutning. Lad dig inspirere af billederne, og se de mange muligheder.

Mere end 25 års erfaring med salg og rådgivning i indretning af kontorer til private virksomheder og offentlige institutioner